REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"TWIERDZA POZNAŃ"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Poznań.
   

 2. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.
   

 1. Ilość zwiedzonych obiektów fortyfikacyjnych, na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

  - na stopień popularny – 2 obiekty fortyfikacyjne,
  - na stopień brązowy – 3 obiekty fortyfikacyjne,
  - na stopień srebrny – 4 obiekty fortyfikacyjne,
  - na stopień złoty – 5 obiektów fortyfikacyjnych,
  - na stopień honorowy – 13 obiektów fortyfikacyjnych.
   

 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.


   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   

 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "TWIERDZA POZNAŃ"